Onze Missie

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Onze Missie

St. Di Artist Foundation, gelooft dat eenieder van ons een kunstenaar is op welk gebied dit dan ook mag zijn. Het zij op creatief gebied als het werken met de handen en/of met je brains. Het van niets iets maken! Daar gaat het bij ons om.

Di Artist wil de mens vanuit verschilden werelden ontmoeten en met werelden bedoelen wij niet alleen werelddelen maar werelden van vb. professie. Het ontmoeten en samen komen en zo vormen tot een geheel. Wat wij hiermee bedoelen is dat bv. de hulpverlening de bewoner ontmoet, en de bewoner de hulpverlener ontmoet die voor haar of zijn organisatie staat en vanuit hier verenigen op toneel.

St. Di Artist Foundation richt zich met name op de gebieden; Theater, muziek, dans en
Creatieve vaardigheden, als in schilderen en andere creatieve handarbeid. Wij zijn een stichting die zich inzet voor de mens, jong, oud, bewoners, professionals, organisaties…kortom voor iedereen. 

Onze doelstelling is om van niets iets te maken, nou is niks niets want in alles bevindt zich wat. Maar dit is de slogan welke wij gebruiken. Een hulpverlener kan ons benaderen met de vraag; ”wij willen wat doen in de week van eenzaamheid, maar we weten niet wat”. Dan maken wij samen met de hulpverlener en cliënten en/of bewoners iets wat gaat over Eenzaamheid, het zij een tentoonstelling, een lied of een theaterstuk.

Wij willen een plek zijn waarbij de ander zich uitgenodigd voelt om er te zijn. Een ruimte waarbij niks verkeerd is en alles mogelijk kan zijn. Waarin fantasie en werkelijkheid elkaar omarmen en tot een beeld komen. Een stem te zijn voor zij die nooit durvend te spreken. Een zicht voor zij die zich niet gezien voelen of juist gezien willen worden. Een plek waar diversiteit er mag zijn, waarbij herinneringen met een glimlach gemaakt worden, waarbij wij elkaar inspireren en motiveren.

Share our website